Den rette installationsmetode giver flere fordele. Den vigtigste af dem er optimering af installationsarbejdet og forberedelsen af installationen. I værste fald, omfatter installationen mange trin og bemærkelsesværdigt dyre ændringer. Med den rette installationsmetode forløber installationen hurtigt og med lave omkostninger.

Alsidige monteringsmuligheder tillader at det samme stativlayout kan bruges forskellige steder. Nogle af monteringsløsningerne giver fleksibilitet også i det lange løb, f.eks. når man vil omorganisere cykelparkering.

Omega_3 002_500Fritstående stativ

I et fritstående cykelstativ der er oftest 3 – 6 cykelpladser knyttet til et stativ. Stativet er i vidt omfang bygget ned i jorden og det behøves i normal drift ikke at blive forankret til underlaget. I offentlig brug skal stativer dog oftest forankres, hvilket forhindrer forskydningen af stativerne.

I basisløsningen af fritstående PedalSlot-stativer er stativet et stålrør, der har knyttet til 3-6 cykelpladser og fødder ved stativets ender, der støtter konstruktionen. Fødderne monteres til stativet med skjulte skruer. Fødderne har også huller så det kan forankres til underlaget. Konstruktionen er let og solid. Konstruktionen er enkel i jordhøjde og derfor let at holde ren. Om fornødent, kan stativet afmonteres for opbevaring eller flytning. Der er flere yderlige funktioner, såsom ekstra vægte og stativer, deres antal cykelpladser kan ændres og de kan påboltes.

Der er særligt massive versioner af PedalSlot-stativer med en eller to cykelpladser, også de kan implementeres som fritstående. Sådanne er for eksempel en del af Duetto-stativ serien med to cykelpladser.

Omega_3 209_500Overflademontering

Overflademonterede stativer er egnede til solide overflader, da de forankres på underlaget. Der er en række tekniske gennemførelsesmetoder for PedalSlot-stativer. En individuel cykelplads forankres med fastgørelsesflangen. Til den større flange kan også fastgøres flere cykelpladser, hvor det totale antal af forankringer kan være mindre og installation nemmere. Mange cykelpladser kan også fastgøres til stativet der er fremstillet af stålrør, som er forankret til underlaget. I dette tilfælde er det muligt at udnytte ekstrafunktioner der blev nævnt i forbindelse med fritstående stativer.

 

 

Forsænket montering

Stativer der er installeret igennem en forsænkning forefindes der kun individuelle cykelpladser. Stativer er traditionelt fastgjorte til underlaget med støbning eller gennem forankring af et massivt støtteelement i jorden. Installationen af disse kræver flere arbejdstrin og er derfor dyre. PedalSlot tilbyder monteringsskinner der forankres i jorden som en foretrukket løsning. Takket være monteringsskinner kan installationen ske på én gang og de giver mulighed for meget lave installationer, og er derfor en glimrende mulighed for asfalterede områder.

Aim 101_500Vægmontering

Med vægmontering fastgøres cykelstativet til en lodret overflade eller genstand. I praksis f.eks. til en væg, hegn, mur, søjle osv.. Installationen er hurtig til en solid konstruktion og jordhøjden forbliver helt fri. I tillæg til enkelte cykelpladser kan montering også ske med en hjælperamme. Herved kan stativet også monteres på overflader hvor konstruktioner der passer til montering er placeret på den forkerte led.

 

 

 

 

Integration

PedalSlot-stativernes støtte kan også integreres i resten af gadeinventaret, såsom bænke eller plantekasser. Så kan cykelparkering arrangeres helt uden installationsarbejde. Samtidigt kan cykelparkeringen decentraliseres, dvs. tilbyde parkering netop de steder, hvor folk går.

Teknisk udvikling

Vi udvikler hele tiden nye løsninger for stativmontering med forbedrede detaljer i eksisterende løsninger. Gennem afsøgningen af helt nye måder at montere stativer i udfordrende miljøer såsom på overflader der fastfryser eller er bløde. Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde den bedste monteringsmetode for netop dit behov.